Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. 

Beställning
Alla beställningar sker via Internet och leverens sker endast till adresser i EU. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida eller via epost. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. 

Priser
auto-id.se förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Prisjusteringar kan t ex bero på förändrade villkor från våra leverantörer, prisjusteringar hos våra konkurrenter eller andra omvärldsfaktorer. Moms tillkommer med 25% på samtliga priser. 
Hos oss handlar du alltid till låga priser och vi strävar efter att alltid kunna erbjuda så bra priser och villkor som möjligt. Är du osäker på prisvillkoren kan du kontakta oss för tydlig offert.

Betalningsvillkor
Ni kan välja, faktura, förskott, kreditkort (Payson via Svea)
Kontakta oss om ni är intresserade av leasing

Leveranstider
Vi satsar mycket på att kunna leverera beställda varor så snabbt som möjligt. Så fort du lagt din beställning hanterar vi den.  Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. 

Lagersaldo
Lagersaldo som ses på vår hemsida uppdateras varje morgon. 


Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis speditionsfirma (UPS el liknande). Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet.  Eventuella extra kostnader för frakt pga reklamation eller felaktiga uppgifter, t ex leveransadress debiteras köparen.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. 

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. 

Reklamationer
Är levererad vara felaktig eller skadad kan du reklamera den. Kontakta oss via epost med ditt ordernummer för information om hur du går tillväga. Fakturan är ditt garantibevis. Garantin omfattar ej transportkostnader. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens beslut.  

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. 

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium. 

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär, eposta ditt supportärende

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. 

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Vi använder cookies